Anna Szumowska

Anna Szumowska - Notariusz

Anna Szumowska

NotariuszAbsolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

W 2010 roku ukończyła aplikację radcowską i została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Posiada szerokie doświadczenie zawodowe zdobywane zarówno w jednostkach samorządu terytorialnego, kancelariach adwokackich i radcowskich, jak również dużych grupach kapitałowych.

W 2016 roku otrzymała powołanie na notariusza i od tego momentu prowadzi kancelarię notarialną wspólnie z notariusz Ewą Słoniowską.