Prawo handlowe

  • umowa spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, z ograniczoną odpowiedzialnością
  • umowa wniesienia aportu na pokrycie udziałów lub akcji
  • oświadczenie o przystąpieniu do spółki lub objęciu udziałów w tej spółce
  • statut spółki komandytowo-akcyjnej, akcyjnej, spółki europejskiej
  • akt założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • protokół zgromadzenia wspólników, walnego zgromadzenia akcjonariuszy
  • protokół zebrania wspólników, zarządu, rady nadzorczej
  • połączenie, podział, przekształcenie spółek
  • przekształcenie przedsiębiorstw
  • umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

Prawo handlowe