Opłaty notarialne cennik

Za dokonanie czynności notarialnej przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności. Wysokość taksy notarialnej uzależniona jest od rodzaju danej czynności notarialnej oraz czasu poświęconego na jej przygotowanie. Wysokość wynagrodzenia określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku. Do wynagrodzenia należy doliczyć podatek VAT w stawce wynoszącej 23%.

Poza taksą notarialną notariusz pobiera w imieniu państwa polskiego następujące opłaty:

  • Podatek od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego, zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 roku. Obecność i wysokość tego podatku uzależniona jest od charakteru dokonywanej czynności.
  • Podatek od spadków i darowizn w zakresie darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie. Szczegółowe stawki podatku, a także podstawy opodatkowania oraz zwolnienia od podatku określa ustawa o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 roku.
  • Opłaty pobierane w związku z dokonywanymi w księdze wieczystej wpisami. Opłaty sądowe pobierane od wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej. Wysokość opłaty sądowej określa ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 roku.
    Pobrane podatki i opłaty sądowe notariusz przekazuje na rachunki bankowe odpowiednich organów podatkowych oraz sądów.

Celem określenia dokładnych kosztów czynności notarialnych wraz z należnościami podatkowymi i opłatami sądowymi zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Kancelarią. Udzielanie wszelkich informacji oraz wyjaśnień w sprawie czynności i opłat notarialnych jest nieodpłatne.

Płatności mogą Państwo dokonywać gotówką lub kartą płatniczą na miejscu w Kancelarii.