Inne czynności notarialne

 • ugoda pozasądowa
 • pełnomocnictwo
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji, co do obowiązku zapłaty pieniędzy lub wydania lokalu
 • oświadczenie lub umowa ustanowienia hipoteki
 • poświadczenie kopii z okazanym oryginałem
 • poświadczenie własnoręczności podpisu, czasu okazania dokumentu
 • protokół stawiennictwa lub niestawiennictwa strony
 • protokół z otwarcia strony internetowej lub odczytania wiadomości SMS
 • przyjęcie pieniędzy lub dokumentów do depozytu notarialnego
 • umowa renty
 • umowa użyczenia
 • umowa lub statut fundacji, spółdzielni i innych podmiotów
 • inne umowy, ugody i oświadczenia, którym strony chcą nadać formę aktu notarialnego

Stawianie pieczątki