Prawo rodzinne

  • umowa majątkowa małżeńska ( w tym rozdzielność majątkowa – potocznie zwana intercyzą – lub jej rozwiązanie, rozszerzenie wspólności majątkowej)
  • umowa o podział majątku wspólnego
  • umowa alimentacyjna

Prawo rodzinne