Czynności notarialne

Notariusz wykonuje czynności, którym strony są obowiązane lub chcą nadać formę notarialną. Zakres działalności notariusza precyzuje ustawa Prawo o notariacie. Czynności notarialne dokonane przez notariusza zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego. Notariusz ma obowiązek odmówić przeprowadzenia czynności notarialnej sprzecznej z prawem. Na żądanie strony notariusz może dokonać czynności notarialnej w języku obcym korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego. Czynności notarialnych notariusz dokonuje w siedzibie kancelarii. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności. W razie wszelkich pytań zapraszamy do kontaktu.

Obrót nieruchomościami

Obrót nieruchomościami

Uścisk dłoni

Prawo handlowe

Rodzina

Prawo rodzinne

Dokumenty

Prawo spadkowe