Prawo spadkowe

  • testament, w tym testament zawierający zapis windykacyjny, zapis zwykły, polecenie, wydziedziczenie, odwołanie testamentu
  • otwarcie i ogłoszenie testamentu
  • rejestracja testamentu w ogólnopolskim Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT)
  • udzielenie informacji z ogólnopolskiego Notarialnego Rejestru Testamentów (NORT)
  • akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzający nabycie spadku oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku
  • umowa o zrzeczeniu się dziedziczenia po spadkodawcy
  • umowa o dział spadku
  • umowa zbycia spadku

Prawo spadkowe