Ewa Słoniowska

Ewa Słoniowska - Notariusz

Ewa Słoniowska

NotariuszAbsolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

W 2010 roku ukończyła aplikację radcowską i została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu.

W latach 2010-2016 prowadziła własną kancelarię radcy prawnego. W 2016 roku otrzymała powołanie na stanowisko notariusza. Od 2016 roku prowadzi kancelarię notarialną.