Dlaczego warto sporządzić testament i czym różni się testament własnoręczny od notarialnego?

Jeśli zgromadzony na przestrzeni życia majątek chcemy rozdzielić między wybrane przez nas osoby lub instytucje powinniśmy sporządzić testament. Z oczywistych względów nie chcemy myśleć o własnej śmierci i spisanie testamentu odkładamy przez długie lata. Niewątpliwie jest to działanie niewskazane, które w konsekwencji może doprowadzić do niesprawiedliwego i niezgodnego z naszymi oczekiwaniami podziału majątku. Niespisanie testamentu skutkuje bowiem dziedziczeniem ustawowym, które często wiąże się z komplikacjami i sporami wśród naszych najbliższych.

Jeśli zgromadzony na przestrzeni życia majątek chcemy rozdzielić między wybrane przez nas osoby lub instytucje powinniśmy sporządzić testament. Z oczywistych względów nie chcemy myśleć o własnej śmierci i spisanie testamentu odkładamy przez długie lata. Niewątpliwie jest to działanie niewskazane, które w konsekwencji może doprowadzić do niesprawiedliwego i niezgodnego z naszymi oczekiwaniami podziału majątku. Niespisanie testamentu skutkuje bowiem dziedziczeniem ustawowym, które często wiąże się z komplikacjami i sporami wśród naszych najbliższych.

 

Testament własnoręczny – co warto o nim wiedzieć?

Testament własnoręczny, inaczej zwany holograficznym polega na odręcznym spisaniu swojej woli, którą następnie należy podpisać i umieścić datę sporządzenia dokumentu. Wpisanie daty nie jest warunkiem koniecznym do tego, aby testament zachował moc prawną, ale jej brak może skutkować unieważnieniem w przypadku ujawnienia poprzednich testamentów.

Najczęstszym błędem osób spisujących testament własnoręcznie jest czynienie nieprecyzyjnych lub wzajemnie wykluczających się zapisów. Często okazuje się, że te błędy stają się podstawą do podważenia testamentu i skutkują jego unieważnieniem. W takim wypadku dochodzi do dziedziczenia ustawowego.

Wadą testamentu spisanego własnoręcznie, jest również brak gwarancji, że zostanie on odnaleziony i ujawniony przez spadkobierców. Kolejnym aspektem jest to, że niezadowolony spadkobierca może powołać się na wady oświadczenia woli, przykładowo dowodząc przed sądem, że zmarły w chwili sporządzania dokumentu nie był w pełni niepoczytalny lub zrobił to pod wpływem osób trzecich. Jeśli sąd uzna roszczenia za podstawne może unieważnić sporządzony przez nas testament.

Przeczytaj także: Co to jest umowa najmu okazjonalnego

 

Testament notarialny – dlaczego warto udać się do notariusza, aby sporządzić testament?

Spisanie testamentu w formie aktu notarialnego daje pewność, że nasza ostatnia wola zostanie uszanowana oraz będzie wyrażona z najwyższą starannością i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W efekcie taki dokument będzie bardzo trudny do podważenia przez osoby trzecie. Nie znajdą się w nim niewłaściwie skonstruowane zapisy, które w przyszłości mogłyby zostać unieważnione przez sąd.

Ponadto notariusz ma obowiązek weryfikacji tożsamości testatora oraz sprawdzenia czy osoba spisująca testament działa z własnej woli, posiada zdolność do czynności prawnej oraz czy nie jest w stanie niepoczytalności.

Oryginał testamentu notarialnego przechowywany jest w Kancelarii Notarialnej, w całkowicie bezpiecznych warunkach. Możliwe jest jedynie wydanie wypisu testamentu, o równoznacznej mocy prawnej, jak oryginał. Daje nam to pewność, że dokument nie zostanie bezpowrotnie zagubiony ani nie ulegnie zniszczeniu. Dodatkowo notariusz może dokonać wpisu do Notarialnego Rejestru Testamentów, dzięki czemu dokument będzie łatwy do odnalezienia dla spadkobierców.

Kolejną kwestią jest możliwość sporządzenia u notariusza testamentu uwzględniającego zapisobierców. Tylko testament notarialny może zawierać zapis windykacyjny, który pozwala na przekazanie wybranym osobom jedynie określonych przedmiotów lub nieruchomości. Osoba wskazana w testamencie nabywa konkretne składowe majątku z chwilą otwarcia spadku, czyli w momencie śmierci autora dokumentu.

Sprawdź także inne usługi z zakresu Prawa spadkowego